Omnipress ottaa ohjat TAT talksin toteutuksessa

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT välittää tietoa yrityksille ja koulumaailmalle siitä, mitä nuoret ajattelevat ja toivovat työelämästä. Toisaalta TAT tekee töitä nuorten talouden ja yhteiskunnallisen ymmärryksen eteen.

TAT talks on sidosryhmälehti, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa TATin tekemästä tutkimustyöstä ja tapahtumista. Syksystä lähtien yhteistyökumppanina lehden teossa toimii Omnipress Oy.

– Valitsimme Omnipressin tekemään lehteä kanssamme, jotta lehden konsepti saadaan hiottua entistä paremmaksi kohderyhmiämme ajatellen. Uskomme, että Omnipressin vahva lehtialan tuntemus täydentää toimituksellista linjaamme, toimituspäällikkö Mari Lehtonen sanoo.

Seuraava TAT talks ilmestyy syyskuun alussa. Edellinen numero löytyy osoitteesta www.tat.fi/materiaalipankki/tat-talks-lehti-70080/. Materiaalipankista löytyy myös TATin muita julkaisuja.

JAA