Sisällöntuotannon kumppanilta odotetaan innovaatioita

Suurin osa oman sisällöntuotantonsa onnistuneeksi kokeneista yrityksistä käyttää ulkopuolista kumppania. Neljännes kokee hyvän kumppanin löytämisen vaikeaksi.

Suurin osa oman sisällöntuotantonsa onnistuneeksi kokeneista yrityksistä käyttää ulkopuolista kumppania. Neljännes kokee hyvän kumppanin löytämisen vaikeaksi.

— Yrityksen sisällöntuotantoon on kolmenlaisia tapoja: asiakkaat voivat tuottaa sisältöä, sitä voidaan tuottaa yrityksen sisällä tai ostaa ulkopuoliselta kumppanilta, sanoi Jyväskylän yliopiston markkinoinnin professori Heikki Karjaluoto puheenvuorossaan Markkinoinnin viikolla.

Karjaluodon mukaan suomalaisyritykset ovat jo oppineet hakukoneoptimoimaan verkkosisältönsä. Se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan sisällöstä pitää tehdä vastaanottajan kannalta koukuttavaa, jotta hän tarttuisi siihen.

— Suomalaisten verkkosivustojen sisällön ongelma on tuotelähtöisyys. Sen sijaan pitäisi ohjata asiakasta.

Pitkäaikaisia kumppanuuksia

Oman median sisältöjen tuottamisessa oleellista on tuntea julkaisijan toimiala ja sen omat vahvuudet, jotta voidaan tuottaa vastaanottajien kannalta hyödyllistä ja kiinnostavaa, mutta samalla julkaisijan kannalta merkityksellistä sisältöä. Lähtökohdat ovat samat, olipa sitten kyse yrityksen sisältömarkkinoinnista tai järjestön jäsenviestinnästä. Moni miettii, mitä lisäarvoa tästä lähtökohdasta voidaan saada ulkopuolisesta tekijästä, joka ei ennestään tunne toimialaa eikä ole sisällä julkaisijatahon ominaispiirteissä.

Ulkoistamisella ajatellaan perinteisesti haettavan kustannussäästöjä vapauttamalla resursseja sellaisista tehtävistä, jotka eivät ole oman toiminnan ydinosaamista. Mutta mitä se sitten säästää, jos ulkopuolista tekijää pitää ohjata ja sisältöä korjata julkaisijanäkökulmaa palvelevaksi?

Sisällöntuotannossa hyvä kumppani tuo ammattilaisen näkökulman siihen, miten, millaista sisältöä ja missä kannattaa julkaista. Hyvä kumppani ottaa myös asiakseen perehtyä toimialaan ja julkaisijatahoon. Siksi sisältökumppanuus onkin yleensä pidempiaikainen suhde.

Osaamispula ratkeaa ostamalla

Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan ulkoistamisen perusteita kustannussäästöjen ohella ovatkin osaamispulan ratkaiseminen ja ydintoimintojen mahdollistaminen. Kumppanuudesta odotetaan myös innovaatioita. Oman alansa erikoisosaajan kuulukin tuoda myös uusia ajatuksia ja ideoita mukanaan.

Suomalaisyrityksistä suurin osa käyttää jo sisältömarkkinointia, joskin noin puolet heistä on vasta alkutaipaleella. Yli 90 prosenttia sisältömarkkinointinsa onnistuneeksi kokeneista on käyttänyt sisällöntuotantoon ja strategian suunnitteluun ulkopuolista kumppania. Neljännes heistä kokee hyvän kumppanin löytämisen kuitenkin vaikeaksi.

Hyvän kumppanin tunnusmerkit

  • Kokemus sisällöntuotannosta takaa tasaisen laadun.
  • Toimialan ymmärrys auttaa näkemään oleelliset kilpailutekijät, joita sisällön tulee tukea.
  • Tekijätiimi varmistaa työn jatkuvuuden.
  • Kysy ideoita ja ehdotuksia, ne kertovat kiinnostuksen aitoudesta.
  • Sisällöntuottaminen on yhteistyötä, jossa henkilökemioilla on merkitystä. Tapaa potentiaaliset tekijät!
  • Lisäkustannukset ovat aina ikäviä yllätyksiä. Onhan tarjouksessa huomioitu kaikki kustannustekijät?
  • Hyvä kumppani helpottaa sinun arkeasi!!!

 

Artikkelin kirjoittaja on Omnipressin kehityspäällikkö Tiina Parikka.

 

 

JAA