Juha Peltonen
27.5.2021

Vastuullisen sijoittamisen kolme kärkeä

Sijoittajille suunnatun sisällön tuotannossa vastuullisuuden näkökulma on mukana kaikessa tekemisessä.

Yksi viime vuosina eniten levikkiään kasvattaneita aikakauslehtiä Suomessa on Osakesäästäjien jäsenlehti Viisas Raha. Omnipressissä lehteä tuottavan toimituspäällikkö Juha Peltosen mukaan talousjournalismissa on nyt kysyntää vastuullisuudelle.

– Se on vallitseva näkökulma. Vastuullisuutta korostaviin sijoitustuotteisiin allokoituu koko ajan enemmän pääomia. Samalla itse vastuullisuuden käsite laajenee ja syvenee, Peltonen sanoo.

Vastuullinen sijoittaminen on kehittynyt nopeasti ympäristölle tai terveydelle haitallisten toimialojen välttelystä kohdeyhtiöille ja sijoitustuotteille yhteisesti asetettujen kriteerien noudattamiseen. Ne koskevat ainakin liiketoiminnan ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Hyvä hallintokin osataan jo määritellä.

Kädenjälki kasvaa jalanjäljen pienentyessä

– Vastuullisuuden etulinjassa puhutaan tällä hetkellä vaikuttavuudesta, hiilikädenjäljestä ja toimitusketjujen kestävyydestä, Peltonen listaa.
Vaikuttavuus- eli impaktisijoittamisella halutaan yleensä edistää ilmastonmuutosta hillitsevän teknologian kehitystä tai esimerkiksi kierrätettävien materiaalien yleistymistä.

Hiilijalanjälki on vakiintunut tarkoittamaan organisaation aiheuttamaa ilmastokuormaa. Hiilikädenjäljellä taas mitataan sitä, kuinka paljon organisaation toiminta tai palvelu auttaa muita vähentämään omia päästöjään eli hiilijalanjälkeään.

Pandemian ja esimerkiksi Suezin kanavalla nähtyjen ongelmien jälkeen toimitusvarmuus on noussut osaksi vastuullisuuskeskustelua.

– Vastuulliset yritykset varautuvat myös toimitusketjun häiriöihin, Peltonen toteaa.

 

Viisaan Rahan lisäksi Omnipressin taloustiimi tuottaa sisältöjä monen toimialan julkaisuihin.

Juha Peltonen on pitkänlinjan journalisti. Hänellä on hulvattoman rutikuiva ja tarkkanäköinen huumori sekä ehdottoman terävä kynä. Jos mediasi kaipaa näkemyksellistä taloussisältöä, ota yhteyttä juha.peltonen@media.fi

Kuva: Timo Porthan

 

Joko luit nämä?

JAA