Promaint-lehti lukijoiden mieleen

Kunnossapidon erikoislehden Promaintin lukijatutkimus osoitti, että lehti on kehittynyt hyvään suuntaan. Syksyllä 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan lehti oli parantunut edellisestä tutkimuskerrasta (2010) kaikilla osa-alueilla.

Erityisesti lehteä pidetään asiantuntevana, luotettavana ja ulkoasultaan hyvänä. Yli puolet lukijoista kokee lehden sisällön myös kiinnostavaksi ja ajankohtaiseksi. Juttuja kiitettiin myös käyntännönläheisemmiksi.

Promaint-lehteä pidetään myös hyvänä ja kattava tiedonlähteenä, sillä vain joka viides lukija koki tarvitsevansa myös muita medioita alan tiedonsaantiin.

Lehdellä on myös oma verkkomedia

Parantuneesta laadusta kertoo myös lehden parissa käytetty aika. Vuonna 2010 lukijat käyttivät lehden lukuun keskimäärin 28 minuuttia, kun 2017 aikaa kului peräti 41,5 minuuttia. Yli puolet lukijoista myös palaa lehden pariin uudelleen ensimmäisen lukukerran jälkeen. Lukijoista 30 prosenttia myös lukee lehden kokonaan tai lähes kokonaan.

Lehdellä on myös oma verkkomedia, joka kuitenkin on tavoittanut vain noin neljänneksen lukijoista. Toinen neljännes ei edes tiedä verkkomedia olemassaolosta ja noin puolet lukijoista tietää, mutta ei käytä verkkomediaa.

– Uudistimme Promaint-lehden ulkoasun viime keväänä ja on ollut ilahduttavaa huomata, että muutos on miellyttänyt myös lukijoitamme. Seuraava haasteemme on verkon tunnettuuden parantaminen muun muassa ohjaamalla lehden kautta lukijoita hyödyntämään myös verkon monipuolista sisältöä, lehden päätoimittajana syksystä 2016 toiminut Nina Garlo-Melkas sanoo.

Tietoykkösen tekemään tutkimukseen vastasi 168 lukijaa.

www.promaintlehti.fi

JAA