Talousosaaminen kuuluu perustaitoihin

Mari Kiviniemi muistuttaa, ettei nuorten talousosaaminen ole noussut esiin pelkästään Suomessa, vaan kyseessä on globaali keskustelunaihe.

– Uudet ilmiöt kuten pikavipit ja niiden aiheuttama velkaantuminen ovat herättäneet yleisen kiinnostuksen, Kiviniemi sanoo.

Koulujen roolia näiden taitojen varmistamisessa halutaan kasvattaa. Tavoite näkyy jo uusissa opetussuunnitelmien perusteissa, mutta opettajien omissa taloustaidoissa on havaittu puutteita.

Kiviniemi muistuttaa, että koululla on aina ollut iso rooli tässäkin kasvatustyössä.

– Opettajien osaaminen on edellytys nuorten osaamistason parantamisessa. Heidän tulee hallita myös uudet tavat käyttää rahaa voidakseen ohjata nuoria.

Tällä hetkellä perusopetus ei vastaa tähän kysyntään riittävällä tavalla, koska etenkin ammatillisessa koulutuksessa on enenevässä määrin perustaitojen osalta erityistä tukea tarvitsevia nuoria. Kiviniemi korostaakin varhaisen puuttumisen tärkeyttä.

– Jo varhaiskasvatuksen piirissä tulee kiinnittää huomiota mahdolliseen tuen tarpeeseen.

Talousosaamisen tärkeys keskustelunaiheeksi

OECD:ssä työskennellessään Mari Kiviniemi pääsi tutustumaan tuoreimpaan tutkimustietoon ja kansainvälisiin suosituksiin. Tämän kansainvälisen asiantuntemuksen hän on tuonut vuoden alusta lähtien TATin käyttöön hallituksen jäsenenä.

– Asioita pitää pystyä mittaamaan, jotta löydämme ne kohdat, joita on tarpeen kehittää. Opettajien koulutuksen ja sitä kautta talousopetuksen laadun parantamisen lisäksi tarvitsemme yleistä asennemuutosta. Talousosaamisen tärkeys tulee saada keskustelunaiheeksi ajankohtaisohjelmiin ja uutisiin, ja sitä kautta ihmisten arkeen. Näin myös kodin rooli nousee esiin.

Kuka tahansa voi oppia

Kaupan liittoa johtavan Kiviniemen viesti nuorille on selkeä: taloustaidot ovat perustaitoja, joita ilman elämässä ei pärjää.

– Haluan kuitenkin vähän demystifioida asiaa. Kyse ei ole mistään korkeammasta matematiikasta vaan taidosta, jonka kuka tahansa voi oppia. Se on perustaito, jota tarvitaan elämässä siinä missä luku-, lasku- ja ongelmanratkaisutaitojakin.

JAA