– Kun 40 prosenttia kiinteistökannasta tulee kerralla korjattavaksi, muiden korjauskustannusten lisäksi, se on aikamoinen haaste meille. Olemme kuitenkin pärjänneet tässä hyvin, VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski sanoo.

VAV Asunnot elää hektistä aikaa

Tänä vuonna 30 -vuotista toimintaansa juhlivalle VAV Asunnot Oy:lle viime vuodet ovat olleet vahvan kehityksen aikaa. Yhtiö on rakentanut jatkuvasti uutta ja saneerannut olemassa olevaa vanhaa asuntokantaa. Niin yhtiö, kuin ympäröivä maailma ovat lyhyessä ajassa muuttuneet rajusti.

On mahdollista että lähivuosina rakennettaisiin jopa 300 asuntoa vuodessa.

Lähivuodet tulevat olemaan VAV Asunnot Oy:ssä työntäyteisiä. Korjaus- ja uudisrakentamista toteutetaan poikkeuksellisen paljon, ja parin vuoden päästä joudutaan myös pohtimaan, mistä saadaan uutta tonttimaata rakentamiseen.

– Helsingin alueen MAL-sopimuksessa Vantaan asuntotuotantotavoitetta on selvästi korotettu. Vantaan kaupungin ajatus on, että VAV Asunnot voisi selkeästi korottaa omaa tuotantotavoitettaan, VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski sanoo.
– Kun me tällä hetkellä pyrimme noin 200 uuteen asuntoon vuositasolla, on mahdollista että seuraavan viiden vuoden aikana pyrittäisiinkin 300 asuntoon vuodessa. Se on merkittävä lisäys, joka tarkoittaa, että meidän täytyy tehostaa sähköisiä palvelujamme, nykyaikaistaa toimintaamme ja rekrytoida jonkin verran lisää henkilökuntaa.
Pääkaupunkiseudulla kunnallisiin vuokra-asuntoyhtiöihin kohdistuu kysyntää ja velvoitteita, joita ei välttämättä ole muualla Suomessa. Kun kasvukeskusten yhtiöt rakentavat uutta, muualla Suomessa mietitään, mitä nykyisille kiinteistöille tehdään, kun kunnan asukasmäärä laskee eikä kuntaan muuta uusia asukkaita.

 

Kesäkuussa valmistui uusin kohde Myyrmäkeen. Loiskekuja 1:ssä on 105 uutta asuntoa. Näistä kaksioita on 60, yksiöitä 30 ja kolmioita 15 huoneistoa. Kuva: Henrik Kettunen
Kesäkuussa valmistui uusin kohde Myyrmäkeen. Loiskekuja 1:ssä on 105 uutta asuntoa. Näistä kaksioita on 60, yksiöitä 30 ja kolmioita 15 huoneistoa. Kuva: Henrik Kettunen

– Uudisrakentamisen kasvun ansiosta pystymme palvelemaan asiakaskuntaamme paremmin ja vastaamaan kysyntään. Näkymät ovat positiiviset, mutta aika paljon riippuu siitä, miten lainsäädäntöhankkeita viedään eteenpäin ja miten maailman talous kehittyy.

Lama-aikana kannattaa rakentaa

VAV Asunnot Oy rakentaa uudistuotantoaan suhdanneluontoisesti.
– Kun Suomella menee huonosti, meillä menee hyvin ja me rakennamme paljon. Mutta kun maalla menee hyvin, rakentaminen on turhan kallista, emmekä saa riittävästi järkevän hintaisia tarjouksia rakennusyhtiöiltä, Teija Ojankoski kuvailee.
Viime vuodet ovat olleet hänen mukaansa hyvää rakentamisen aikaa ja lähivuosina tullaan rakentamaan voimakkaasti uusia asuntoja. Uudisrakentamisen ohella VAV Asunnot Oy:n taloudessa näkyy voimakas korjausrakentamistarve.

VAV teettää remontin 400–450 kylpyhuoneeseen vuosittain ja käyttää tähän noin 4 miljoonaa euroa. Kuva: Timo Porthan
Vellamonkuja 1:ssä uusittiin kylpyhuoneet. VAV teettää remontin 400–450 kylpyhuoneeseen vuosittain. Kuva: Timo Porthan

Ojankosken mukaan peräti 40 prosenttia VAV:in asunnoista rakennettiin edellisen laman aikana 90-luvulla. Ne ovat nyt tulossa korjausvaiheeseen.
– Tämä on tuonut meille valtavan haasteen, sillä korjauksilla on suuri merkitys ihmisten asumisviihtyvyyteen, asuntojen laatutasoon sekä asuntojen markkinoitavuuteen.
Uudet ympäristövaatimukset edellyttävät myös muutoksia rakentamiseen, energiatehokkuuteen ja itse asumiseen.
Vuokra-asuntorakentamisen painopiste on selkeästi muuttunut, ja VAV on jo luopunut joistakin rivitalo-asunnoista, joille ei ole ollut enää kysyntää. Tietyn ikäiset kiinteistöt voivat olla myös sellaisessa kunnossa, että ne kannattaa purkaa ja kaavoittaa uutta tilalle.
– Esimerkiksi Tikkurilassa me tulemme purkamaan parin vuoden sisällä kaksi kiinteistöä ja tilalle nousee uudempaa, ehompaa ja korkeampaa rakentamista.

Työllisyyspolitiikka on hyvää asuntopolitiikkaa

– Kun ihmiset työllistyvät, se vaikuttaa arjen elämään, siihen miten asutaan ja eletään, ja riittääkö rahaa asumisen kustannuksiin. Yleinen toimeliaisuus heijastuu aina myös asuntopuolelle. Kun ansiotaso kasvaa, osa siirtyy omistusasuntomarkkinoille, ja se vapauttaa meiltä asuntoja esimerkiksi kotoaan pois muuttaville nuorille. He ovat meille iso hakijajoukko, Ojankoski sanoo.
VAV:n hakijarekisterissä on jatkuvasti noin 5 000 asuntohakemusta, ja kuukausitasolla asuntoja vapautuu noin 100. Oikeiden asukkaiden valinta on vaativa työ, sillä valintaa ohjaa tiukka lainsäädäntö sekä ohjeistus siitä, miten asukkaat on valittava.

– Olemme siis edelleen samassa tilanteessa kuin aina ennenkin. Asunnon hakijoita on paljon enemmän kuin tarjolla olevia asuntoja. Alan muutos alkoi jo vuoden 2008 rahoituskriisistä, jolloin kaikki kynnelle kykenevät eivät lähteneetkään enää omistusasuntomarkkinoille ja vuokra-asuntojen kysyntä lisääntyi selkeästi.
– Vaikka meidän asuntomme ovat kohtuuhintaisia, ihmisten maksukyky ei ole viimeiseen 15–20 vuoteen pysynyt enää perässä siinä, miten asumiskustannukset ovat nousseet. Ne kasvavat huomattavasti nopeammin kuin muut yleiset elämiskustannukset.
Tässä asiassa työllisyyspolitiikka on Ojankosken mielestä myös hyvää asuntopolitiikkaa.
– Kun ihminen ei pääse kiinni työelämään ja vähemmän koulutettujen työpaikat selvästi vähenevät tai osa-aikaistuvat, heidän taloudelliset vaikeutensa lisääntyvät.

Uuden opiskelua ja prosessien kehittämistä

VAV Asunnot Oy:n henkilökunnalta jatkuvat muutokset ovat edellyttäneet uuden opiskelua, prosessien kehittämistä sekä priorisointia.
– Olemme panostaneet kaikkein eniten kunnossapitoon, koska olemme halunneet selvittää kaikkien kiinteistöjemme korjaustarpeet sekä päivittää pitkän aikavälin korjaussuunnitelmat. Olemme käyneet jokaisessa kohteessamme, koska ne ovat kaikki yksilöitä. Se on vaatinut jatkuvaa panostusta henkilökunnan osaamiseen.

– Vaikka meidän asuntomme ovat kohtuuhintaisia, ihmisten maksukyky ei ole viimeiseen 15–20 vuoteen pysynyt enää perässä siinä, miten asumiskustannukset ovat nousseet,
– Vaikka meidän asuntomme ovat kohtuuhintaisia, ihmisten maksukyky ei ole viimeiseen 15–20 vuoteen pysynyt enää perässä siinä, miten asumiskustannukset ovat nousseet, VAV Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski sanoo. Kuva:Timo Porthan.

Kasvu on edellyttänyt myös rekrytointia. Ojankosken aikana VAV Asuntojen henkilökunnan määrä on kasvanut 43:sta noin 50 henkilöön.
– Rekrytointiprosesseissa olemme lähteneet siitä, että haemme vaikka pitempään, jotta löydetään oikeat henkilöt. Meillä työskentelee paljon pitkäaikaista henkilökuntaa, ja olemme pyrkineet luomaan sellaisen ilmapiirin, että ihmiset viihtyisivät täällä. Tärkeintä on saada asiakaspalvelu sujumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Edunvalvonta on entistäkin tärkeämpää

Teija Ojankoski on mukana alan luottamus- ja edunvalvontatehtävissä kahdessa alan yhdistyksessä, Rakli ry:ssä ja Kova ry:ssä. VAV on uuden Kova-yhdistyksen (Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät) perustajajäsen.
– Pyrimme valvomaan meidän ja kaltaistemme yritysten etua lainsäädännön kehittämisessä ja muussa yhteiskunnan toiminnassa. Teemme myös ahkerasti yhteistyötä Vantaan kaupungin ja muiden vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa, Ojankoski kertoo.
− Lainsäädännössä vellovat aikamoiset tuulet, ja edunvalvonnassa on jouduttu käymään kovaakin keskustelua, koska asumiseen ja varsinkin kuntayhtiöitten rakentamiin kohtuuhintaisiin asuntoihin liittyvät kysymykset ovat olleet Suomen hallitusten intressissä. Hallitukset ovat halunneet tuoda muutoksia valtion tukemaan vuokra-asumiseen, ja on esitetty sellaisia päätöksiä, jotka olisivat pitkällä aikavälillä vahingollisia niin meidän asukkaillemme kuin VAV Asunnoillekin.

Teksti: Kari Martiala

VAV Asunnot Oy

Tutustu muihin lehtiimme

Sisältömarkkinointi

JAA