Vastuullisuus valtavirtaistuu

Vastuullisuus on megatrendi, joka alkaa olla valtavirtaa sijoitusanalyysissä. Myös yksityissijoittaja voi tavoitella parempaa tuottoa vastuullisuudella.

Hanna Silvolan ja Tiina Landaun kirjoittama Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin täyttää ison aukon suomalaisessa sijoituskirjallisuudessa. Tarve alan oppikirjalle tuli esiin vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsifin koulutuskartoituksessa.

– Monet yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen luennoitsijat sanoivat, ettei vastuullisesta sijoittamisesta ole oppimateriaalia. Se on yksi tarve, johon haluamme vastata, Tiina Landau sanoo.

Huhtikuun lopulla ilmestynyt kirja löysi nopeasti tiensä sijoituspalvelun ja -neuvonnan APV1- ja APV2-tenttivaatimuksiin. Näitä tutkintoja suorittavat työnantajiensa kannustuksesta tai vaatimuksesta usein pankkien sijoitusneuvojat.

Nimensä mukaisesti kirjassa on yhtenä näkökulmana vastuullisen sijoittamisen ja sen eri lähestymistapojen vaikutus tuottoihin.

– Enää ei keskustella niinkään siitä, onko vaikutusta vai ei, vaan millä vastuullisen sijoittamisen tavalla voi tehdä ylituottoa, Landau sanoo.

Ylituotto tarkoittaa yleistä markkinakehitystä tai vertailuindeksiä parempaa tuottoa. Megatrendit, kuten ilmastonmuutos, vastuullisuus tai digitalisaatio, vaikuttavat sijoituskohteiden tuottopotentiaaliin, mutta sijoittajien tiedot ja taidot näiden ilmiöiden analysoimiseksi vaihtelevat. Niinpä markkinat ovat usein tehottomia.

Vastuulliseen sijoittamiseen perehtyneillä on muita enemmän ESG-tietoa, eli he analysoivat perinteisten talouslukujen lisäksi yhtiön ympäristönäkökohtia (Environmental), sosiaalista vastuuta (Social) ja hyvää hallintotapaa (Governance).

Kirjassa kysytään, katoavatko ylituotot vastuullisen sijoittamisen valtavirtaistuessa eli tähän liittyvän markkinatehottomuuden poistuessa. Osa kirjaan haastatelluista suomalaisten sijoitusorganisaatioiden edustajista näki, ettei ESG-analyysillä enää kymmenen vuoden kuluttua pystyisi tekemään muita parempia tuottoja, koska silloin suuri osa sijoittajista osaisi jo hyödyntää ESG-informaatiota yhtä hyvin.

Lue koko artikkeli Viisas Raha 6/2019 -lehdestä.

 

Teksti: Juha Peltonen
Kuva: Antero Aaltonen

 

JAA