Kun se on painettu, se on totta

Asiakaslehti on yhä suosittu tapa jakaa tietoa ja sitouttaa omaa asiakaskuntaa. Parhaimmillaan se on lahja saajalleen.

Asiakaslehden, niin kuin muidenkin painettujen lehtien, kuolemaa on povattu jo vuosia, mutta painettu lehti on pitänyt pintansa. Moni yritys on ainakin harkinnut sisältömarkkinointinsa siirtämistä kokonaan digitaaliseksi, mutta lehden julkaisemista puoltavat muutamat faktat:

  1. Painettu lehti saa lukijansa huomion pidemmäksi aikaa ja häiriöttömämmin kuin mikään muu kanava. Keskimäärin kuluttajille suunnattuja asiakaslehtiä luetaan noin 25 minuttia ja b2b-lehtiäkin lähes 20 minuuttia (Aikakausmedia, Itella & Rian 2009).
  2. Markkinointi- ja viestintäpäättäjät uskovat, että sosiaalisen median alustat tukevat tehokkaasti b2b-ostopäätöksiä, mutta ostopäätösten tekijät pitävät tehokkaampina vaikuttimina asiakastilaisuuksia, kotisivuja, uutiskirjeitä ja asiakaslehtiä. (IRO Research 2016)
  3. Lehti tulee lukijalle kotiin tai työpöydälle. Se vaatii aina vastaanottajaltaan ainakin jonkinlaisen huomion. Lehti on varmin keino tavoittaa haluamasi vastaanottaja ja hallita sitä tietoa, jonka hän saa.

Asiakaslehdenkin tulee olla laadukas saadakseen vastaanottajansa huomion. Vaikka sen sisältö on avoimesti julkaisijansa näkökulmaa ja viestiä levittävää, tulee sisällön olla totuudenmukaista, luotettavaa ja uutta tietoa tarjoavaa, ihan niin kuin minkä tahansa toimitetun julkaisun. Sen pitää siis palvella vastaanottajaansa, ei pelkästään julkaisijan tarkoitusperiä.

Lehdessä visuaalisuuden merkitys kasvaa. Painetussa lehdessä kuvan ja tekstin sekä koko elämyksen luominen paperin tunnusta alkaen on jotakin, mitä mikään muu kanava ei voi korvata.

Kaipaako sinun lehtesi ammattitaitoisia tekijöitä? Ota yhteyttä

JAA