Omnipress Oy - sisällöntuotanto

Kaikki lähtee suunnittelusta

Sisällöntuotannolla tulee olla selkeät tavoitteet ja tarkoitus. Hyvä pohjasuunnittelu varmistaa myös tasaisen laadun ja säästää resursseja päivittäisessä työssä. Viestin huolellinen suunnittelu ja kohderyhmän tunteminen ovat hyvän asiakaslehden syntymisen ydintä.

Miksi?

Oli sitten kyse painetusta lehdestä, verkkosisältöstrategiasta, uutiskirjeistä tai some-postauksista, mitään ei kannata tuottaa vain, koska niin kuuluu tehdä tai on ollut tapana. Sisällöntuotannolla on oltava selkeä syy ja tavoite ihan niin kuin kaikella muullakin toiminnalla.

Syy voi olla tiedottaminen, se voi olla tunnettuuden parantaminen, imagonrakentaminen, sitouttaminen tai puhtaasti myynninedistäminen. Sisällöillä voidaan tavoitella vaikka näitä kaikkia, mutta yhteen sisältöön ei kannata yrittää saada kaikkea. Siksi tarvitaan konsepti, jossa eri sisällöille on määritelty omat tehtävänsä. Nämä tavoitteet sanelevat verkkosivuston rakentaan, some-postauksien tyylin ja kanavan tai lehden juttutyypit.

Kenelle?

Kohderyhmä kannattaa rajata. Meillä Omnipressissä on hyviä esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi asiakkaille ja henkilöstölle voidaan suunnata samaa sisältöä. On kuitenkin hyvä määritellä, keitä vastaanottajat ovat ja ennen kaikkea miettiä, MITEN ja MITÄ he HALUAVAT! Jos sisältö ei nimittäin ole heidän mielestään hyödyllistä, viihdyttävää tai muutoin kiinnostavaa, he sivuuttavat sen nopeasti.

Miten?

Vasta kun tiedetään, miksi sisältöä tehdään ja kenelle sitä halutaan suunnata, kannattaa keskittyä siihen, mistä alkujaan lähdettiin liikkeelle: siis miten sisältö tarjoillaan? Tässä vaiheessa mietitään ensin käytettävät kanavat ja sisältöjen tyylit ja sitten kanava kerrallaan sisällön julkaisurytmi ja työnjako.

Ulkoasu suunnitellaan tukemaan aiemmin määriteltyjä tavoitteita ja sille luodaan omat raaminsa. Vasta sitten kannattaa laittaa hihat heilumaan, kun tekemisellä on tarkoitus.

Tutustu julkaisuihin

 

JAA